Arkisto

Kesäkuu 2016

KANSAINVÄLISET BOIKOTIT ISRAELIA VASTAAN

Suomessakin käydään välillä vilkasta julkista keskustelua Israelin vastaisista boikoteista. Pari vuotta sitten Radiodein kuulijoille kerrottiin kuinka esimerkiksi kansanedustajat Jouko Jääskeläinen ja Peter Östman eisttivät, että Suomen tulisi pysyä puolueettomana ja liittyä boikottiasiassa Saksan rintamaan. Tällä kansanedustajat viittasivat Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kannanottoon, jonka mukaan Saksa ei osallistu Israelin vastaisiin kampanjoihin eikä pönkitä muiden boikottivaatimuksia. Östmanin mielestä Suomen tulisi tukea rauhanprosessin osapuolia, eikä kenenkään tulsi pyrkiä vahingoittamaan yksipuolisesti toista osianosaista.

Israelin hallitus on puhunut boikotista viime vuosina useaan otteeseen. Se pitää kansainvälisiä boikotteja vahingollisina rauhanprosessille. Jopa USA:n ulkoministeri John Kerry on varoitellut, että boikotit voivat laajentua Israelia vastaan, jollei hallitus suostu pian rauhaan palestiinalaisten kanssa. Tasapuolisesti Kerry tosin on uhkaillut myös palestiinalaisosapuolta.

Euroopan unionissa vaaditaan sen sijaan entistä tiukemmin, että Länsirannan juutalaissiirtokunnissa valmistetut tuotteet eivät enää saisi tullihelpotuksia niin kuin Israelin alueella valmistetut tuotteet. Ja EU antoi jopa vuoden vaihteessa yhteisen suosituksen, että jäsenmaissa Länsirannalta myytävät israelilaistuotteet pitää merkitä kaupoissa erikseen. Asia on moniulotteinen. Siirtokuntatuotteiden laaja boikotti vahingoittaisi myös noin 30 000 palestiinalaista, jotka työskentelevät israelilaisten rahoittamissa Länsirannan teollisuusyrityksissä.

Palestiinalaisten ja muitten arabikansojen ystävyysseurat eri maista toivovat, että boikotit laajentuvat. Niitten laskelmissa EU-maihin tuodaan Länsirannan siirtokunnissa valmistettuja tuotteita 15 kertaa enemmän kuin palestiinalaisten tuotteita. Nämä arabijärjestöt suosittavat että boikotti ulotetaan koko Israelin kauppaan, ei vain siirtokuntiin. Suomessa siirtokuntien vastaista kampanjaa lähti jo muutama vuosi sitten suosimaan mm. Kirkon Ulkomaanapu, joka vetosi teettämäänsä selvitykseen. Finwatchin raportin nimenä oli "Kielletyt hedelmät" - Suomessa toimivien yritysten yhteydet Israelin laittomiin siirtokuntiin". Tuossa katsauksessa todettiin noin 30 suomalaisyrityksen kytkökset siirtokuntien tuotteisiin, joissa alkuperäksi oli merkitty Israel. Raportin esipuheessa mainitaan, että siirtokuntien kanssa käyty kauppa ei kestä eettistä tarkastelua. Siksi selvityksessä päädyttiin suosittamaan selviä tuotemerkintöjä, jotta kuluttajat voisivat halutessaan boikotoida juutalaisten siirtokuntien tuotteita. Nyt tämä suositus on siis mennyt EU:ssa läpi.

Boikottikampanjaa tukevat ryhmät toteavat, että siirtokunnat turmelevat vakavasti palestiinalaisten elämää. Palestiinalaisaktivistien mukaan apartheid-järjestelmä, jossa israelilaisilla ja palestiinalaisilla on eri tiet, tarkastuspisteita ja laiton muuri, vahingoittavat elinkeinoja ja estävät välttämätöntä liikkumista. Palestiinalaisjohto korostaa myös, että miehityksen vuoksi heillä on ongelmia saada tuotteitaan vientiin, kun taas laittomat siirtokuntien tuotteet pääsevät ulkomaiden markkinoille. Lisäksi palestiinalaisia pakotetaan ostamaan vain israelilaisia tuotteita. Palestiinalaisten solidaarisuusjärjestöt ovat koonneet pitkän listan boikottituotteista. Raportit sisältävät yksipuolisia osatotuuksia. Selonteoissa ei esimerkiksi mainita lainkaan palestiinalaisten väkivaltaa juutalaisia siviilejä kohtaan, eikä sitä, että monet palestiinalaiset saavat israelilaislta vapailta markkinoilta kohtuupalkkaisia töitä. Heitä ei pakoteta orjatöihin, kuten kampanjoitten vetäjät sanovat. On mielenkiintoista, kuinka kristilliset toimijat ovat innolla mukana boikoteissa. Kirkkojen maailmanneuvosto kehotti jo vuonna 2005 jäsenkirkkojaan käyttämään talouspakotteita Israelia ja miehitykseen osallistuvia kansainvälisiä yrityksiä kohtaan.

Kaksi kansainvälisesti tunnettua yritystä, SodaStream (virvoitusjuomalaitteet) ja Ahava (kosmetiikka), ovat siirtäneet tai siirtämässä tuotantonsa ulos kiistellyltä Länsirannan alueelta tämän vuoden aikana.

(Oheinen Heikki Kankaan kirjoitus on osa Radio Dein Israel-raporttia 10.3.2016)Hyväkuntoisena kymppivuotisiin

Ote Polttopisteessä -lehden (huhtikuu, 1/2015) teemajuttujen esittelystä:

Tämän lehden teema on urheilullinen. Kerromme Israel polun patikoinnista, johon monet Lev Hatsafonin aktiivit osallistuivat.
Kirjoitamme kansainvälisistä maratoneista, joita Israelissa juostaan kevään aikana peräti neljä. Maaliskuussa Jerusalemin maratonille osallistui Levin hallituksen uusi, oululainen jäsen Vesa Liljamo. Ensi vuonna hänen tavoitteensa on juosta historiallisen kaupungin maisemissa uudelleen. Vesa rohkaisee samanaikaisesti muitakin, jollei täysmaratonille, niin puolikkaalle tai lyhemmille katujuoksuille Jerusalemissa. Maaliskuuksi 2016 aktiiviliikkuja pyrkii tuomaan Jerusalemiin matkanjohtajana isomman joukon suomalaisia.
Vesa Liljamo esittäytyy myös Polttopisteessä -lehden lukijoille. Esittelyn hän kirjoitti ennen Jerusalemin maratonia, mutta lehden kuvitusta me saimme tuoreelta reissulta.

Koska itsekin olen harrastanut aktiivisesti jopa kilpaurheilua, minua mietitytti aikoinaan Paavalin toteamus, että ruumiillisesta harjoituksesta on vain vähän hyötyä.
Koska minulle tuo liikunnan hyöty oli merkittävä osa työssä jaksamiseen, ilahduin Paavalin sanoista; mikä onkaan tähän verrattuna hengellisen harjoituksen kuten Raamatun luvun hyöty? Jeesuksen armotyö vie iankaikkisuuteen jopa ilman harjoitusta, usko riittää. Mutta armon ymmärtäminen tekee hengellisesti energiseksi, syttyy halu ahkeroida rakkauden töitä!

Valmentaudutaan hyväkuntoisiksi myös syksyyn 2015, kun Levimme täyttää 10 vuotta. Silloin juhlitaan Turussa Agape -yhteisön tiloissa Luostarinkadulla!


HEIKKI KANGAS, Kfar Harif, Israel 30.3.2015

1.1.2015

KATSRININ PÄIHDEVIEROITUSKODIN OSTOKAMPANJA

YHDISTYS KÄYNNISTI SYKSYLLÄ 2012 KAMPANJAN POHJOIS-ISRAELIN KATSRININ PÄIHDEVIEROITUSKODIN OSTAMISEKSI PÄIHDETYÖN KÄYTTÖÖN. kAMPANJA LOPPUI VIRALLISESTI 31.12.2014.

Golanin Katsrinissa monet kymmenet -jopa sadat päihderiippuvaiset ovat päässeet eroon mm. huumeista ja alkoholista ja heidän elämänsä on muuttunut radikaalisti kodilla tehtävän työn vaikutuksesta. Olemme yhdistyksenä tahtoneet olla tukemassa tätä työtä, jotta mahdollisimman monet saavat vapauden päihteistä ja löytävät pelastuksen elämäänsä.

Tällä hetkellä Katsrinin hoitoyksiköissä menee pelkästään vuokriin yli 3.500 euroa kuussa. Lisäksi on maksettava vesi- ja sähkölaskut sekä kiinteistöverot, jotka Israelissa yleisimmin maksaa vuokralainen.

Katsrinin päihdehoitokodin historia alkoi vuonna 2005, jolloin pastori Gennadi Shaulov tuli uskoon. Hän oli Israelissa venäjänkielisten hoitokotien ensimmäisiä asiakkaita. Siihen saakka hän oli käyttänyt huumeita yli 16 vuotta, puolet tuosta ajasta heroiinia. Tänä päivänä 46-vuotias Gennadi on vastuussa useasta päihdetyöyksiköstä. Hänen vaimonsa Natalia, joka kävi seitsemän vuotta sitten läpi oman huumevieroituksensa, kantaa suuren vastuun naisten päihdetyöstä. Shaulovien keskeisin tehtävä on kotien ja seurakunnan hengellinen huolto.

Hoitoyhteisön asukkaista valtaosa on entisen Neuvostoliiton alueelta. Siksi kotien ja seurakuntien kielenä on venäjä. Kodeissa on runsaasti ihmisiä, jotka eivät ole kyenneet sopeutumaan kiihkeään, israelilaiseen elämäntapaan. Hoitoyhteisöjen vetäjien mielestä näitten väliinputoajien on hyvä kokea, että heitä rakastetaan ja että heilläkin on vielä tärkeä osa rakentaa Israelin monikulttuurista yhteiskuntaa. Milloin on vietävä asukkeja hammashoitoon tai oikeusistuntoon, jossa puidaan heidän menneisyytensä rötöksiä. Hoitokotien vastuuparin tehtävänä on lisäksi etsiä työtä vajaakuntoisille. Erityisesti Israelin pohjoinen on kehitysaluetta, jossa työtä on niukasti tarjolla. Ansiotyöllä on iso merkitys kotien taloudelle, sillä asukasten osa-aikatöitten palkkoja tarvitaan yleiskuluihin. Golanin vieroituskotien miehet tekevät pääasiassa maataloustöitä viinitarhoilla tai pieniä rakennusremontteja. Naiset siivoavat julkisia rakennuksia. Kodeissa on ollut hoidossa päihderiippuvaisia myös ulkomailta.

Kun Gennadi Shaulov tuli uskoon, hän hakeutui hoitoon Israel Hai –seurakuntayhteisöön, jonka ensimmäinen vieroituskoti oli avannut pari vuotta aiemmin ovensa Libanonin rajalla Maalotissa. Uusi keskus aloitti Haifan teollisuuskaupungin keskustassa, jossa tänä päivänä kokoontuu myös useitten kymmenien ihmisten seurakunta. Toiminnan käynnisti Vladimir (Volodja) Krutchkov, 48, joka muutti Israeliin 1990-luvun alussa Kazakstanista. Kovat huumeet olivat syöneet miestä kymmenen vuoden ajan. Hän oli fyysisesti ja ennen muuta henkisesti ratkeamispisteessä. Maahanmuuton yhteydessä Volodja kuitenkin koki suuren Jumalan ihmeen. Hän tuli uskoon ja huumeet jäivät lähes välittömästi. Volodja kertoo, että hyvin pian hän sai selvän kutsun Jumalalta: auttaa toisia huumeitten ja alkoholin orjia. Miestä valmistettiin tehtävään toistakymmentä vuotta. Vuonna 2003 hän avasi Israel Hai (Israel elää) verkoston tukemana ja osin ulkomaisin avustusvaroin Israelin pohjoisella rajalla kolme pientä hoitoyksikköä. Tänä päivänä yksiköitä on Israelissa kymmenkunta ja niissä useita kymmeniä asiakkaita. Lisäksi Haifassa toimii raamattukoulu. Kesällä 2006 hoitokodin pääyksikkö sai yllättäen vuokratilat Karmel –vuoren päältä, 1800-luvun suojelukohteesta, keskeltä Haifan kaupunkia. Tästä keskuksesta Gennadi lähti perustamaan Golanin Katsrinin hoitoyksiköitä.

Katsrinissa on sekä miesten että naisten yksiköissä kokoaikaisesti toistakymmentä vieroitettavaa. Lisäksi on kaksi tukiasuntoa, joissa jo vieroituksensa läpikäyneet voivat asua turvallisesti lähellä seurakuntaa. Hoitokotien asukkaat puhuvat vieroituskodeistaan seurakuntana, sillä hoitoterapian tärkein osa on rukous ja raamattutunnit. Hoitoon ohjautuvat sitoutuvat tiukkoihin sääntöihin. Jos joku tuo taloon huumeita tai alkoholia, hän saa porttikiellon. Myös tupakointi on kodin alueella kielletty.

Viikon sopeuttamisjakso on mielenkiintoinen. Vapaaehtoiset työntekijät asuvat uusien kandidaattien kanssa ja ylläpitävät 24 tunnin rukousvartiota. Tämän ”kylmän kalkkunan” jälkeen aineitten käyttäjä päättää, haluaako hän yrittää täysin raittiiksi kristillisessä hoitoyhteisössä. Sen jälkeen valitaan kodeista kullekin sopiva yhteisö.

Tulokset ovat olleet tähän mennessä erittäin rohkaisevia. Valtaenemmistö joukosta on ensinnäkin antanut elämänsä Jeesukselle ja oman noin 7 -9 kuukauden vieroitusjakson jälkeen noin puolet jää tavalla ja toisella auttamaan uusia hoitoon ohjautuvia. Osa vieroitetuista käy lisäksi reilun puolen vuoden mittaisen raamattukoulun ja tekee käytännön harjoittelun jossakin hoitoyksiköistä, ehkä ulkomaillakin. Israel Hai –yhteisö on nimittäin perustanut useisiin maihin samoilla periaatteilla toimivia koteja. Israelissa yhteisö saa kalliista ylöspitokuluista noin kolmanneksen siitä, kun asukkaat tekevät töitä kodin ulkopuolella. Ruokahuoltoon talo saa lahjoituksia ja ostaa tarvittavan halvimmista mahdollisista tukuista. Yhteisön omat ”remonttireiskat” pitävät terapiatyönään toimitilat kunnossa.

Työ, raamattutunnit ja rukous muodostavat keskeisen osan yhteisön rutiineja. Asukkaat rentoutuvat seurakuntaperheen keskellä, pelaavat, urheilevat ja retkeilevät. Monet harrastavat musiikkia, lukemista ja taiteita.

Päihteistä vapautuminen on sekä fyysisesti että henkisesti vaativa prosessi. Pohjois-Israelissa tehtävä päihdetyö antaa korvaamattomat puitteet tukea mm. huumeista ja alkoholista vapaaksi pyrkiviä. Yksi esimerkki on Suomessakin vieraillut Misha Segal, joka oli kadulla elävä, roska-astioista itselleen ruokaa etsinyt ja itsemurhan partaalla ollut aineiden käyttäjä. Elämä oli raunioina. Nykyään hän on mitä onnellisin, vapain ja kiitollisin ihminen. Muutos on todella valtava!

RAKETTEJA GAZASTA

16.11.2012

Gazan konflikti ja Israelin siviilit

”Hälytys, nopeasti suojaan!” Näin heräteltiin varhain torstaina kymmenissä tuhansissa eteläisen Israelin kodeissa lapsia ja aikuisia pommisuojiin. Sama tapahtui meidänkin paritalossa, jonka muutaman neliön sirpalesuojaan (työhuoneeseeni) ahtautui kymmenen ihmistä kymmenkunta kertaa.
Hälytykset olivat odotettuja, sen jälkeen kun Israel eliminoi Gazassa keskiviikkona ääri-islamistisen Hamasin aseellisen siiven tärkeimmän johtajan Ahmed Jabarin. Jabarin hautajaisissa oli valtava määrä gazalaisia, jotka huusivat kostoa Israelille.

Israelin sotilasjohto sai luvan toimia Hamasin tärkeitä komentajia vastaan viime viikonlopun väkivaltaisuuksien jälkeen. Ensiksi gazalaiset laukaisivat panssariohjuksen päin israelilaissotilaitten maastoautoa, jossa haavoittui neljä sotilasta, yksi heistä vakavasti. Israel vastasi ja surmasi neljä palestiinalaista asemiestä; vastineeksi Gazasta lensi siviiliasutuksiin yli sata rakettia. Useita ihmisiä haavoittui ja kymmeniä kiidätettiin shokin vuoksi hoitoon.

Tässä vaiheessa YK:n pääsihteeri Ban Ki Moon yritti puhaltaa aikalisän. Hän tuomitsi Hamasin iskut, ja vaati Israelilta malttia vastatoimissa, jotta Gazassa vältettäisiin siviiliuhrit.
Torstain sarastaessa selkkaus siirtyi uuteen vaiheeseen. Gazasta ammuttiin yli 200 raketin salvo. Räjähteet runtelivat taloja eri puolilla pohjoista Negeviä ja Välimeren rannikkotaajamissa, joissa asuu yli miljoona ihmistä. 20.000 asukkaan Kirjat Malachissa kerrostalon katon läpäissyt raketti surmasi kolme ja haavoitti vakavasti kahta asukasta. Kaupunki on vajaan 30 kilometrin päässä Gazasta ja kahdeksan kilometriä meidän kotikylästämme Kfar Harifista.

YK:n turvaneuvosto ei saanut torstaina värkätyksi julkilausumaa Gazasta. Sekään ei auttanut, että Syyrian ”humaanin” presidentti Bashar al-Assadin hallitus vetosi neuvostoon ja vaati kansainvälisen yhteisön tuomiota Israelin hirmuteoille palestiinalaisia vastaan.
Syyrian pyyntö Israelin tuomitsemiseksi ohitti maan oman ongelman; sisällissodassa kuolee lähes joka päivä enemmän siviilejä kuin Gazan uudessa kriisissä on kuollut tähän mennessä yhteensä. Puolitoista vuotta kestänyt Syyrian sota on lisäksi ajanut joko maan sisällä tai rajanaapureihin pakolaisiksi kolme miljoonaa ihmistä. Syyria ei kerro julkisesti sitäkään, että se on rikkonut viime päivinä YK:n valvoman loitontamisvyöhykkeen pinnassa tulitaukosopimusta. Israel on vastannut tankkitulella näihin ampumisiin.

Kansainvälisessä mediassa uutisten kärki saattaa jälleen kääntyä siihen, miten Israel moukaroi Gazaa ja iskuissa tulee siviiliuhreja. Toistaiseksi kuolonuhreja on noin kaksikymmentä. Se on vähän, kun ottaa huomioon, että 300 neliökilometrin Gaza on yksi maailman tiheimmin asuttuja alueita.
Vaikka Israelin tiedustelupalvelu on tehokas, Gazan militantteja vastaan on epämukava toimia. Asemiesten kranaatit sekä raketit on osaksi sijoitettu päiväkotien, koulujen ja moskeijoitten suojiin. Näihin kohteisiin on hankala pommittaa, siviiliuhreja syntyy väkisin.
Joka tapauksessa Israelissa kansalaisten enemmistö on verrattain yksimielinen siitä, että rakettihäirintä Gazasta on nyt pantava kuriin. Kaikki puolueet ovat esimerkiksi keskeyttäneet toistaiseksi tammikuisten parlamenttivaalien kampanjoinnin.

Talven 2009 Gazan sodassa tuli Sderotin kaupunki surullisen kuuluisaksi. Nyt taajaman tiedottajat ovat uusineet varoitusfilmiään. Kun rakettihälytyksen sireeni alkaa ujeltaa, asukkailla on 15 sekuntia aikaa suojautua. Sen jälkeen ammus iskeytyy johonkin. Meidän kylällä on 45 sekunnin varoaika, sekään ei tositilanteessa ole pitkä hetki.

HEIKKI KANGAS
Kirjoittaja on Lähi-idän erikoistoimittaja, joka asuu Israelissa.

(Tämä kommentti julkaistiin 16.11.2012 Kokkolassa ilmestyvässä KESKIPOHJANMAA –lehdessä)

20.11.2012
ISRAEL JOHTAA DIPLOMAATTISOTAA HAMASIA VASTAAN 2-1

Yli 700 rakettia Gazasta Israeliin ja noin tuhat Israelin ilmavoimien pommitusta palestiinalaisten militanttien asevarastoihin ja laukaisualustoihin. Siinä oli Gazan sodan karkea saldo sunnuntaina iltapäivään mennessä. Epävirallinen kuolonuhrien määrä Gazassa oli 58, Israelissa varmuudella kolme.

Gazan taistelut jatkuivat viidettä päivää. Näköpiirissä ei ole välitöntä tulitaukoa, vaikka Lähi-idässä viritettiin viikonloppuna diplomaattisia yrityksiä. Israelin ulkoministeri Avigdor Liberman totesi, että Israel arvioi heti vakavissaan sovitteluesityksiä, jos rakettituli Gazasta lakkaa.
Erityisesti odotetaan Turkin, Egyptin ja Qatarin ehdotuksia. Myös Israelin uutiskanavat ovat spekuloineet, että tämä kolmikko voi vaikuttaa Hamasiin.
Joka tapauksessa muslimimaitten uskottavuus Israelissa on olematonta. Se heikkeni entisestään, kun Egyptin pääministeri kävi solidaarisuusvierailulla Gazassa kaksi päivää sitten. Luotettavuutta söi lisäksi Turkin pääministerin kehut Egyptin presidentille, joka kutsui ”juutalaisten aggression” vuoksi maansa suurlähettilään pois Israelista. Turkki oli Israelin kohtalaisen vahva liittolainen Gazan edelliseen sotaan (2008-9) saakka, mutta sen jälkeen maat ajautuivat diplomaattiseen kriisiin.

Arabiliiton hätäkokouksessa ei kritisoitu Hamasia, vaikka se provosoi nykyisen konfliktin tulittamalla panssariohjuksen Israelin sotilasajoneuvoa vastaan. Tämä kiihdytti selkkausta, ja yhä syvempään kriisiin ajauduttiin, kun Israel surmasi täsmäiskulla Hamasin aseellisen siiven komentajan.

Irak ehdotti arabiliiton kokouksessa, että maat ottaisivat käyttöön öljyaseen (kauppasaarron) kaikkia niitä maita vastaan, jotka tukevat Israelia. Irak veti kuitenkin esityksensä pois, sillä Hamasin ystäviä ei vaikutusvaltaisessa lännessä juuri nyt ole. Venäjä ja Kiina ovat olleet kiistan aikana verrattain hiljaa.

Joka tapauksessa toistaiseksi Israel johtaa diplomaattista taistoa 2-1, sillä useimmat länsimaitten lausunnot ovat leimanneet Hamasin konfliktin sytyttäjäksi. Ranskan, Saksan, USA:n ja jopa EU:n yhteisen ulkopolitiikan johto ovat korostaneet, että Israelilla on oikeus puolustautua, kun sen kansalaiset ovat kuolemanvaarassa. Tämän on myöntänyt myös YK:n pääsihteeri. Kaikki vartovat samalla, että Israel käyttää maltillista sotavoimaa, jotta siviiliuhrit vältettäisiin. Maltillisuus Hamasia vastaan on suhteellista, koska se operoi tiheään asutulla alueella siviilien keskellä. Jos kriisi jatkuu, Israel etenee Gazaan maajoukoilla, jotka jo ovat reserviläisillä vahvistettuina valmiina. Maahyökkäys saattaa syödä Israelin diplomaattisen edun. Mediarintamalla Israelista on jo rakennettu monin paikoin massiivisten ilmapommitusten vuoksi syntipukki osapuoli.

Israel käy myös diplomaattista propagandasotaa. Se ei voi siviiliensä varjelemiseksi luottaa vain sotilaallisen Rautakupolin suojaan, vaikka uusi tutkaohjattu puolustusjärjestelmä on estänyt toista sataa Gazasta ammuttua rakettia.
Israelin uusi torjuntapatteristo kykenee ampumaan alas myös keskimatkan ja pitkän kantaman ohjuksia, joitten uhkaan armeija on varautunut erityisesti Irania vastaan.
Torjuntajärjestelmä on kallis. Yksi ohjuspatteri maksaa reilut 40 miljoonaa euroa. Lisäksi jokainen torjuntaohjus on muutaman kymppitonnin arvoinen.
Joka tapauksessa järjestelmä on pelastanut monia israelilaisia. Armeijan mukaan 80 prosenttia niistä raketeista, joita vastaan ohjuksia on ammuttu, on tuhottu. Vastaohjusta ei suunnata niihin raketteihin, jotka selvästi lentävät asumattomalle alueelle.
Israelissa halutaan suojella siviileitä, maksoi mitä maksoi. Toki Israelin ilmapuolustusta auttaa sekin, että Gazan kotitekoisten rakettien osumatarkkuus on huono.

HEIKKI KANGAS
Kirjoittaja on Lähi-idän erikoistoimittaja, joka asuu Israelissa.

Tämä kirjoitus julkaistiin painetussa muodossa Kokkolassa ilmestyvässä Keskipohjanmaa –lehdessä 19.11.2012.

22.12.2010

Tuli jätti 150 orpokodin lasta kodittomiksi

kansi.jpg

Viime viikon lopulla Karmelvuoren tulipaloalueen asukkaat pääsivät lähemmin kartoittamaan vahinkoja. Neljä päivää riehuneessa palossa tuhoutui useita satoja asuntoja. Yksi pahimmin kärsineistä asutuksista oli Yemin Orden sisäoppilaitos, jossa on yli 500 orpolasta. Siellä tuhoutui nelisenkymmentä rakennusta, joissa oli muun muassa noin 150 lapsen kodit. Lisäksi paloi kymmenkunta kotia, joissa asui orpokodin henkilökuntaa perheineen.

Orpokodin asuntoloissa on pääasiassa 14 -19-vuotiaita nuoria, kahdessa pienkodissa on lisäksi parisenkymmentä nuorempaa lasta sijaisvanhempien hoidossa.
”Palo oli suuri järkytys koko yhteisöllemme, mutta kiitos Jumalalle, kukaan ei menehtynyt, vaikka evakuointivaihe olikin kriittinen”, kodin apulaisjohtaja Susan Weijel kertoi, kun vierailin viikko palon jälkeen alueella.
”Me pyrimme saamaan lapset takaisin väliaikaiskodeista 2 -3 kuukauden sisällä. Ensiavuksi alueelle tuodaan kevyitä karavaanitaloja, jotka mahdollisimman pian korvataan kiinteillä asumuksilla. Se kuitenkin vie oletettavasti muutamia vuosia”, Weijel pohti.
Israelin valtio tukee oppilaitosta yli 60 prosentin osuudella, mutta tuhojen korjaamisessa koulu tarvitsee kipeästi ulkopuolista rahoitusta. Tämän vuoksi myös Lev Hatsafon lähtee osaltaan auttamaan jälleenrakennusta.
Yemin Ordessa on enemmistönä äidittömiä ja isättömiä lapsia entisen Neuvostoliiton alueelta ja Etiopiasta. Lapsia on kaikkiaan 16 eri maasta, suurin osa on juutalaisia, mutta joukossa on myös muslimiperheitten lapsia.
”Tavoitteemme on kasvattaa lapsista tasapainoisia aikuisia, jotka kokevat, että heillä on annettavaa Israelin yhteiskunnalle.”
Susan sanoo, että hän ei mielellään käytä Yemin Ordesta nimitystä orpokoti, koska paikka on nuorille aito koti.
”Muistutamme jatkuvasti pojillemme ja tytöillemme, että he ovat arvokkaita lapsiamme, ja että heillä on täällä aina koti, johon he voivat palata aikuistuttuaankin. Haluamme pitää heihin yhteyttä niin kauan kuin he itse haluavat. He ovat aina tervetulleita kotiinsa”, Susan Weijel muistuttaa.
Yemin Orden nettisivut englanniksi:
http://www.yeminorde.org/index.aspx

Assi Tanejetin perhe menetti kotinsa Yemin Ordessa. Assi tuntee hyvin kodittomien ja orpojen erikoistarpeet, koska monet hänen heimolaisensa muuttivat Israeliin 1980– ja -90-luvuilla ilman lähiomaisia. Assi tuli orpetiopianjuutalainen.jpgokylään reilut kymmenen vuotta sitten monien isättömien lasten kasvattajaksi. Vuonna 1984 Israeliin muuttaneella etiopianjuutalaisella on neljä omaa lasta. Hän toivoo, että menetettyjen kotien tilalle rakennetaan pian uudet , jotta elämä pääsee oppilaitoksessa normaalirytmiinsä.

Teksti ja kuvat
HEIKKI KANGAS

22.12.2010

44 Kuoli Karmelin palossa

Haifan satamakaupungin tuntumassa riehui joulukuun alussa Israelin nykyhistoriantakas_4_ein_hodin_taloja.jpg pahin tulipalo. Se tuhosi metsämaastoa yli 5.000 hehtaaria ja poltti useita miljoonia puita, joita Karmelvuoren upealle luonnonsuojelualueelle on aikoinaan vaivalla istutettu.

Beit Orenin kibbutsin tuntumassa jäi tulen saartamaksi bussi, joka kuljetti vartijaopiskelijoita evakuointiavuksi läheiseen Damonin vankilaan. Bussissa paloi 36 ihmistä, lisäksi menehtyi kahdeksan sammutusoperaatioon osallistunutta palomiestä, vapaaehtoista tai poliisia. Kibbutsin ympäristö on pahimmin tuhoutuneita alueita.

Israel sai sammutusapua ulkomailta, myös lähinaapureista Jordaniasta, Turkista ja palestiinalaisalueilta. Yhdysvalloista tuli avuksi maailman suurin tankkerilentokone, joka pystyy ottamaan kerralla 80.000 litran vesiannoksen.
Palokatastrofin jälkiä siivotaan pitkään. Materiaaliset vahingot on arvioitu sadoiksi miljooniksi. Luonnonsuojelujärjestön edustajat ovat laskeskelleet, että metsäluonnon elpyminen kestää kymmeniä vuosia.

Palo sai ilmeisesti alkunsa Usfian druusikylän läheisyydessä nuorten huolimattomasta tulenkäsittelystä. Palon leviämistä edisti Israelin poikkeuksellisen kuiva ja kuuma syystalvi sekä palopäivinä puhaltanut voimakas tuuli.

Teksti ja kuvat HEIKKI KANGAS